Raamatun Numeerisia Ilmiöitä

Ivan Panin ja Raamatun ensimmäinen lause!

Numeerisia Ilmiöitä
hebrealaiset aakkoset

Lähde: Pekka Lahtinen, Luojan Lukuja, Raamatun numerologian ihmeellisiä löytöjä.

Raamatun ensimmäinen lause "Alussa loi Jumala taivaan ja maan." on kirjoitettuna hebreaksi yllä. Siinä on seitsemän sanaa jotka luetaan oikealta vasemmalle. Ivan Panin löysi lauseesta numeerisia ilmiöitä eli piirteitä kaikkiaan viisikymmentä erlaista. On laskettu että todennäköisyys sille että 15 numeerista 7-piirrettä (ilmiötä) olisi sattumalta olemassa tuossa lauseessa on noin yksi 4 747 561 000 000:sta. Jotkut huippumatemaatikot ovat myöntäneet ettei edes maailman viisain koskaan elänyt ihminen olisi kyennyt kätkemään tuollaista matemaattista kuviota niin yksinkertaiselta näyttävään lauseeseen. Raamattu todella on Jumalan Sana, voit luottaa siihen!

Kuvassa vasemmalla ovat hebrealaiset aakkoset ja niiden numeroarvot.

Seuraavana esitetään numeerisia ilmiöitä viisitoista kaikkiaan viidestäkymmenestä.

1. Siinä on hepreankielisiä sanoja 7
2. Kirjainten lukumäärä on 28 eli4x7
3. Keskimmäisessä sanassa (artikkeli) ja sitä edeltävässä sanassa on yhteensä kirjaimia 7
4. Keskimmäisessä sanassa ja sitä seuraavassa sanassa on yhteensä kirjaimia 7
5. Lause jakaantuu sisällöllisesti kahteen osaan: "Alussa loi Jumala" missä kirjainten määrä on 14 eli2x7
ja "(artikkeli) taivaan ja maan." missä kirjainten määrä on myöskin 14 eli2x7
6. Toinen puoli lauseesta jakaantuu edelleen kahteen osaan: "(art) taivaan" missä kirjainten määrä on7
ja "ja maan" missä kirjainten määrä on myöskin7
7. Kolmessa substantiivissa "Jumala", "taivas" ja "maa" on yhteensä kirjaimia 14 eli2x7
8. Noiden kolmen substantiivin kirjainten arvojen summa on 777 eli 111x7
9. Verbin "loi" kirjainten arvojen summa on 203 eli29x7
10. Lauseen ensimmäisen, kahden keskimmäisen ja viimeisen kirjaimen arvojen summa on 133 eli 19x7
11. Lauseen alkuosan, katso kohta 5, ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen arvojen summa on 42 eli6x7
12. Lauseen jälkimmäisen osan ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen arvojen summa on 91 eli13x7
13. Kaikkien seitsemän sanan ensimmäisten ja viimeisten kirjainten arvojen summa on 1393 eli199x7
14. Ensimmäisen ja viimeisen sanan ensimmäisten ja viimeisten kirjainten arvojen summa on 497 eli71x7
kun taas jäljelle jääneiden viiden sanan ensimmäisten ja viimeisten kirjainten arvojen summa on 896 eli128x7
15. Ensimmäisen ja viimeisen sanan ensimmäisten kirjainten arvojen summa on 7
kun taas ensimmäisen ja viimeisen sanan viimeisten kirjainten arvojen summa on 490 eli70x7
Etusivu
Täytekakku
Miksi pahaa
Kaikkivoipa
Tapahtui Toukokuussa
Minä itkin
Elämän tarkoitus
Elämä Jeesukselle
Armo
Ivan Panin
Jumalallinen
Ilmiöitä
Sukuluettelo
Syntymä
Sinetti
Kätketyt Sanat
Vedenpaisumus
Nooan Arkki
Arkin mitat
Arkkia katsomassa
Suuri Kala