Jumalan Armo

Millaisilla ehdoilla Jumala armahtaa?

Jumala ei ilman muuta, ilman ehtoja, armahda, vaan Jumalan armo on ehdollinen. Et voi tehdä mitä tahansa ja luottaa siihen että koska Jumala on rakkaus niin Hän joka tapauksessa antaa anteeksi pahat tekosi jotka olet tieten tahtoen tehnyt. Elämä Jumalan omana eli Jeesuksen omana edellyttää siis jatkuvaa tahtoa puoleltasi ja tämä tahtosi näkyy niissä valinnoissa joita päivittäin teet.

Raamattu, jossa Jumala ilmoittaa tahtonsa meille, sanoo tästä asiasta näin:

1--"Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon." (Sananlaskut 28:13)

2--"Sillä jos annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin myös

taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi, mutta ellette anna ihmisille anteeksi heidän rikkomuksiaan, ei Isännekään anna teille anteeksi rikkomuksianne." (Matt. 6:14-15)

3--"Ei jokainen, joka sanoo Minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaissa olevan Isäni tahdon." (Matt. 7:21)

Armon ehdot ovat siis seuraavat:

A--Sinun tulee tunnustaa syntisi synneiksi.

B--Sinun tulee hylätä ne asiat, asenteet, tavat ja teot jotka ovat syntiä.

C--Sinun tulee antaa kaikille kaikki anteeksi.

D--Sinun tulee ehdottomasti totella Herraa Jeesusta.

Sanot: "En kykene kaikkeen tuohon. En pysty muuttamaan tapojani. En voi antaa sille ihmiselle anteeksi." Raamattu sanoo: "Kaikki voin Hänessä, Kristuksessa, joka minua

vahvistaa." (Fil. 4:13) Kysymys ei ole siitä kuinka hyvin onnistut pyrkimyksissäsi toteuttaa armon ehdot vaan se yritätkö edes. Kysymys on siis asenteestasi, tahdotko vai et! Jos yrität vilpittömästi niin Hän (Jeesus) auttaa sinua eikä Hän odota sinulta muuta ja niin Jumalan armo tulee osaksesi.

Olkoon päivittäinen rukouksesi:
"Herra Jeesus. Tahdon elää mielesi mukaista elämää. Auta minua siinä. Tee Sinä mahdolliseksi se
mikä minulle oman heikkouteni tähden on mahdotonta, sillä Sinulle on kaikki mahdollista
.

Etusivu
Täytekakku
Miksi pahaa
Kaikkivoipa
Tapahtui Toukokuussa
Minä itkin
Elämän tarkoitus
Elämä Jeesukselle
Armo
Ivan Panin
Jumalallinen
Ilmiöitä
Sukuluettelo
Syntymä
Sinetti
Kätketyt Sanat
Vedenpaisumus
Nooan Arkki
Arkin mitat
Arkkia katsomassa
Suuri Kala