Sukuluettelo

Jeesuksen sukupuu täynnä ihmeitä!

Uuden Testamentin alussa on sukuluettelo eli sukupuu jossa luetellaan sen suvun, johon Jeesus Kristus syntyi, esi-isät Aabrahamista Joosefiin. Näiden Uuden Testamentin 17 ensimmäisen jakeen sisältämä sukupuu on täynnä numeerisia ilmiöitä. Nämä ilmiöt tekevät sukupuusta lajissaan ainutlaatuisen sillä näin suuri määrä ilmiöitä näin lyhyessä sukuluettelossa voi olla vain yliluonnollista alkuperää. Kun lisäksi muistamme että kaikki nämä henkilöt elivät kerran maassaan sen nimisinä niin emme voi kuin todeta sen että sukupuu on jumalallinen. Osa numeerisista ilmiöistä on lueteltu taulukossa oikealla.

Sukupuu ja sen esi-isät, joista muodostuu yliluonnollinen sukuluettelo, osoittavat osaltaan että jumalallinen Raamattu on kätesi ulottuvilla.

1. Jakeiden 1-17 sanastossa on 72 sanaa. Näistä sanoista nimisanoja on 56 eli 8x7
2. Näiden 72 sanan numeroarvojen summa on 42364 eli 6052x7
3. Sanat ilmenevät 90 eri muodossa. Näiden muotojen lukuarvojen summa on 54075 eli 7725x7
4. Ajallisesti jaejakso voidaan jakaa kolmeen osaan joissa kussakin on sukupolvia 2x7

Sisällöllisesti se jakaantuu kahteen osaan, jakeet 1-11 ja 12-17, joissa kummassakin on omat numeeriset ilmiönsä. Jaejaksosta 1-11 löytyvät mm seuraavat ilmiöt:
5. Jakson sanastossa kreikankielisiä sanoja on 49 eli 7x7
6. Näistä sanoista vokaalilla alkavia on 28 eli 4x7
ja konsonantilla alkavia 21 eli 3x7
7. Näistä sanoista vokaalilla loppuvia on 7
ja konsonantilla loppuvia 42 eli 6x7
8. Näistä sanoista yhdessä muodossa olevia on 42 eli 6x7
9. Sanaston sanoista vain kerran esiintyviä on 14 eli 2x7
10. Sanaston sanoista nimisanoja on 42 eli 6x7
11. Nimisanoista erisnimiä on 35 eli 5x7
12. Muissa nimisanoissa kuin erisnimissä on kirjaimia yhteensä 49 eli 7x7
13. Sanaston erisnimillä on tekstissä esiintymiskertoja 63 eli 9x7
14. Sanaston erisnimistä miesten nimiä on 28 eli 4x7
15. Miesten nimien esiintymiskertoja on 56 eli 8x7
16. Kolmen naisen nimissä on yhteensä kirjaimia 14 eli 2x7
17. Tekstissä mainitaan vain yksi kaupunki, Babylon. Siinä on kreikkalaisia kirjaimia 7
18. Sanoilla, joita käytetään vain UT:n tässä jaejaksossa, esiintymiskertoja on 42 eli6x7
19. Näissä sanoissa kirjaimia on 126 eli 187
20. Jaejakson 1-11 sanaston 49 sanassa kirjaimia on 266 eli 38x7
21. Vokaaleja sanaston 49 sanan 266 kirjaimesta on 140 eli 20x7
22. Luvun 49 tekijöiden summa 7+7 on 14 eli 2x7
23. Luvun 266 numeroiden summa 2+6+6 on 14 eli 2x7
24. Luvun 266 tekijöiden summa 2+19+7 on 28 eli 4x7
Etusivu
Täytekakku
Miksi pahaa
Kaikkivoipa
Tapahtui Toukokuussa
Minä itkin
Elämän tarkoitus
Elämä Jeesukselle
Armo
Ivan Panin
Jumalallinen
Ilmiöitä
Sukuluettelo
Syntymä
Sinetti
Kätketyt Sanat
Vedenpaisumus
Nooan Arkki
Arkin mitat
Arkkia katsomassa
Suuri Kala